Beneficiari

Beneficiari direcți

¨     24 de copii cu dizabilităţi neuromotorii cu vârsta cuprinsă între 4 și 15 ani din  Bucureşti.

¨     24 de familii ale copiilor cu dizabilităţi neuromotorii

Beneficiari indirecți

¨     Comunitatea locală prin acțiunile de informare și de sensibilizare

 

Criteriile de selecție a beneficiarilor sunt astfel elaborate încât să permită accesul tuturor persoanelor care au nevoie de serviciile centrului, fără discriminare de sex, religie, apartenență etnică sau naționalitate și sunt  următoarele:

·       domiciliul în București

·       dizabilitate neuromotorie

·       vârsta : 4-9 ani

·       solicitarea exprimată a familiei

·       copilul nu beneficiază de intervenție educațională corespunzătoare, într-un alt serviciu din comunitate.

 

Centrul de zi Aurora și activitățile desfășurate aici sunt cunoscute atât la nivelul Direcțiilor de Asistență Socială şi Protecția Copilului, cele care sunt responsabile de orientarea școlară și de planul de recuperare al copiilor cu dizabilități, cât și în principalele clinici de recuperare medicală din București. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, familiile copiilor solicită înscrierea copiilor în centru după ce au auzit în prealabil despre existența sa și au primit recomandarea caldă a altor părinți care se confruntă cu același tip de probleme.

Urmează apoi o întâlnire cu comisia internă de selecție a centrului (psiholog, kinetoterapeut, logoped). În urma unei prime întâlniri de evaluare complexă, în prezenţa copilului şi a familiei, comisia internă recomandă participarea copilului la activităţile centrului pentru o perioadă de probă de 2 săptămâni. Parcurgerea cu succes a acestei etape determină înscrierea copiilor în centrul de zi şi elaborarea unui plan detaliat de intervenţie personalizat.

Beneficiarii principali ai centrului sunt copii cu dizabilităţi neuromotorii grave şi accentuate pentru care nu există nicio altă formă de integrare educaţională în comunitate. Centrul organizează activităţi directe desfăşurate cu copiii, care menţin coerenţa intervenţiei educaţionale şi de recuperare şi „normalizează” viaţa reală a acestor copii. Cerinţele speciale ale copiilor sunt determinate în primul rând de severitatea dizabilităţii (autonomie limitată, accesibilitate, acomodare), dar şi de lipsa resurselor materiale ale multor dintre familiile acestor copii; din nefericire, lipsa de informaţii referitoare la tipurile de servicii existente şi potrivite nevoilor şi potenţialului copilului duce de cele mai multe ori la izolarea şi excluderea copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor lor din normalitatea vieţii sociale cotidiene.