Consiliere

Reabilitarea copilului cu cerinţe educative speciale include ca resurse umane, pe lângă echipa de specialişti, şi familia  restrânsă  cât şi familia extinsă a acestuia.

Din acest  considerent  Centrul de zi Aurora  oferă  suport  psihologic, social  şi  consiliere.

Progresul  copilului  este abordat  echilibrat  şi  incluziv  reducând nevoile familiilor prin utilizarea tuturor mijloacelor accesibile instituţiei.

Familiile copiilor alcătuiesc rețeaua de suport atât a copiilor, cât și a echipei centrului în derularea cu succes a tuturor activităților propuse.

Centrul de zi Aurora a creat o tradiție din modul de colaborare cu familiile copiilor: acestea au fost tot timpul informate despre starea cotidiană și despre evoluția copilului atât prin caietul de corespondență și mai ales, telefonic; întâlnirile punctuale și tematice cu specialiștii în recuperare ai centrului au informat și ghidat  părinții în procesul de recuperare prin exerciții alternative de efectuat la domiciliu; în noiembrie-decembrie, ca și în mai-iunie se desfășoară întâlniri directe cu fiecare dintre familii, întâlniri care sumarizează rezultatele evaluărilor efectuate, și îndrumă părinții în legătură cu activitățile necesare și dezirabile în timpul vacanțelor.