Descriere

Ce este Centrul de zi AURORA?

Instituție multidisciplinară de îngrijire – educație, reabilitare și socializare – pentru copii din București, ce suferă de deficiențe severe neuromotorii.
Fondat în 1995 de două organizații non-guvernamentale, Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – România (ASCHF – R) și Handicap Internațional – Franța.
Din anul 1996, centrul a fost recunoscut de către Ministerul Educației Naționale și a dobândit statut oficial, fiind arondat Școlii Speciale nr. 5 din București.

Vizitati pagina de internet a Scolii nr. 5 

 

În prezent, Centrul de zi Aurora este licențiat de către ANPDCA ca serviciu social al ASCHF-R Filiala București, conform legislației în vigoare.

Facilități:
• Casă cu suprafață de 180 mp cu 5 camere și o mică grădină;
• Mobilier adaptat nevoilor speciale ale copiilor cu dizabilități neuromotorii;
• Fotolii rulante;
• Autobuz special adaptat pentru cărucioare și poziționare în condiții de siguranță.

Descrierea activităţilor desfăşurate:
Activităţile desfăşurate de centru reprezintă o consecinţă a solicitărilor încă prezente, atât pentru includerea educaţională a copiilor cu dizabilităţi neuromotorii, cât şi pentru informare şi suport a familiilor.
Activitățile desfășurate în centru vizează educația specială, stimularea cognitiv- senzorială, kinetoterapia (recuperare motorie), logopedia (terapia tulburărilor de limbaj), socializarea și nu în ultimul rând, transportul de la și către domiciliu, componentă crucială a oricărei încercări de integrare a copiilor cu dizabilități neuromotorii în structuri educaționale.

Includerea unui copil cu dizabilități într-o structură educațională stimulează pe termen lung evoluția copilului, dar trebuie să ne adaptăm cerințelor speciale ale copiilor, determinate de severitatatea dizabilității: majoritatea utilizează fotoliul rulant, au autonomie limitată, probleme mari de limbaj, și prezintă întârziere mentală în diferite grade.

Activitățile desfășurate în cadrul Centrului de zi Aurora includ creșterea nivelului informării familiilor cu privire la legislație, recuperare, cât și în raport cu opţiunile existente viitorului traseu educaţional. Ne propunem totodată creşterea gradului de informare şi sensibilizare a comunităţii cu privire la particularităţile şi nevoile specifice ale copiilor cu acest tip de dizabilitate, cât şi promovarea dreptului la educaţie şi viaţa socială al copiilor cu dizabilităţi neuromotorii.

Fiecare copil cu dizabilităţi neuromotorii are nevoie de o stimulare timpurie complexă și adecvată particularităților sale psihoindividuale și de vârstă. Evaluarea este o etapă importantă în activitatea psihopedagogică cu un copil cu IMC. Evaluările psihopedagogice, ca și cele logopedice și kinetoterapeutice sunt baza constituirii proiectelor de intervenție personalizate. Activitatea din centru se desfăşoară pe două paliere: în grup/clasă (între 4-6 copii/grup) și individual /ședințe de kinetoterapie, stimulare cognitivă și logopedie.

Materialele de lucru sunt adaptate obiectivelor stabilite în cadrul Proiectului de Intervenție Personalizat în domeniile autonomiei personala, limbajului și comunicării, activități logico-matematice și psihomotrice. Adaptările necesare se referă la mobilizarea capacităților sau competențelor relativ la următoarele trei domenii: abilităţi gestice, captarea informaţiilor vizuale complexe, şi organizarea lucrului. Autonomia personală este facilitată și stimulată în permanență, dar mai cu seamă în momentul gustării colective; copiilor li se oferă o gustare pe care sunt încurajați să o servească în mod cât mai autonom.
Solicitarea pentru frecventarea centrului vine din partea părinților care dincolo de greutățile pe care le au în viața de zi cu zi, își doresc ca și copilul lor să fie într-o grădiniță/școală.