Misiune

Misiunea, valorile și principiile organizației

Misiunea Centrului Aurora este de a oferi șanse egale la educație și la integrare socială, cât și la participare cât mai deplină la viața comunității, copiilor cu dizabilități, prin intermediul unui program de intervenție complexă care respectă diversitatea și potențialul uman al fiecărei persoane, libertatea de alegere și drepturile fundamentale ale omului.

Valori și principii care stau la baza activității:

  • Promovarea incluziunii sociale – copiii cu dizabilități sunt membri egali ai comunității, cu aceleași drepturi și șanse de dezvoltare ca orice alt copil.
  • Valorizarea familiei ca mediu prioritar de îngrijire și de educare a copilului
  • Implicarea beneficiarilor (respectiv, a familiilor lor) în toate etapele organizării serviciului (centrului). Încurajăm inițiativa și dialogul, atât cu copiii, cât și cu familiile lor, precum și dreptul de a alege și de a adapta activitățile propuse la nevoile și interesele specifice ale familiilor.
  • Respectarea drepturilor și responsabilităților beneficiarilor, inclusiv dreptul la alegere și la decizie, în toate etapele derulării serviciului. Familiile copiilor cu dizabilități sunt parteneri activi în derularea activităților Centrului Aurora.
  • Abordarea personalizată: fiecare utilizator de servicii beneficiază de un program și de o abordare personalizată, adaptată constant nevoilor și opțiunilor sale specifice.
  • Non-discriminarea: beneficiarii centrului Aurora sunt tratați în mod egal și fără discriminare, în toate etapele derulării programului (accesul la servicii, derularea activităților, orientarea către servicii complementare etc).

Confidențialitatea: informațiile personale despre utilizatorii serviciilor Centrului Aurora sunt confidențiale, iar difuzarea sau transmiterea lor se face doar cu acordul familiilor copiilor, și numai în condiții legale.