Obiective

Scopul centrului – promovarea, susţinerea şi menţinerea incluziunii sociale şi şcolare a copiilor cu dizabilităţi neuromotorii severe şi asociate, prin activitatea nemijlocită cu copii cu acest tip de dizabilitate şi prin promovarea permanentă a dreptului la educaţie, dezvoltare globală şi participare la viaţa socială al acestora.

Obiectiv general: furnizarea şi menţinerea serviciilor de educaţie specializată pentru copii cu dizabilităţi neuromotorii severe cu vârste mici şi sporirea gradului de informare a familiilor şi a comunităţii asupra particularităţilor procesului de incluziune şcolară a copiilor cu acest tip de dizabilităţi.

Obiective specifice:

¨     creşterea şi menţinerea şanselor de recuperare, dezvoltare globală şi integrare  şcolară  a 24 de  copii cu dizabilităţi neuromotorii, ca urmare a participării la serviciile directe şi sistematice oferite în cadrul centrului de zi;

¨     încurajarea şi susţinerea directă a celor 24 de familii ale copiilor cu dizabilităţi prin informare şi consiliere în scopul întăririi competenţelor parentale în confruntarea cotidiană cu acest tip de problematică;

¨     promovarea şi valorizarea bunelor practici de incluziune şcolară prin informarea mediului şcolar în legătură cu particularităţile şi nevoile specifice ale copiilor cu dizabilităţi neuromotorii;

¨     promovarea imaginii corecte legate de dizabilitate şi a unui mesaj de non-discriminare în comunitate.